Vzorový formulář pro odstoupení od rezervační a/nebo zprostředkovatelské smlouvy


Vzorový formulář pro odstoupení od rezervační a/nebo zprostředkovatelské smlouvy:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od rezervační a/nebo zprostředkovatelské smlouvy (pozn. vyberte rezervační a/nebo zprostředkovatelskou smlouvu)

Lenka Režňáková, IČO: 742 28 552

Dukelská 1222/5, 692 01 Mikulov

lenka.reznakova@gmail.com

a případně též (podle znění smlouvy):

Zdeněk Režňák, IČO: 696 81 252

Dukelská 1222/5, 692 01 Mikulov

e-mail: zdenek.reznak@seznam.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od rezervačnía/nebo zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ... (pozn. vyberte rezervační a/nebo zprostředkovatelskou smlouvu)

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)