Zrušení daně z nabytí nemovitosti

22.09.2020

Dne 18. 9. 2020 byl podepsán prezidentem Milošem Zemanem zákon, týkající se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí z roku 2013 (zákon č. 340/2013 Sb.), možnost odpočtu úroku z úvěru na bydlení zůstala zachována, avšak snižuje se maximální limit tohoto odpočtu. Zrušení daně nabývá účinnosti i zpětně, a to od 31. března 2020, pokud jste tedy podali na katastrální úřad návrh na vklad v prosinci roku 2019 nebo později daň již platit nebudete.

Uhradil(a) jsem daň z nabytí, mohu zažádat o její vrácení?
V případě, že jste daň už uhradili, můžete zažádat finanční úřad formou žádosti o vrácení přeplatku na dani. Pro vrácení vratitelného přeplatku na dani je stanovena 30denní lhůta. Tato lhůta běží ode dne podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku. O přeplatek lze zažádat po dobu 6 let od doby, kdy zákon začal platit.

Mohu si i nadále odečíst úroky z úvěru na bydlení?
Díky pozměňovacímu návrhu mají kupující i nadále možnost odečíst si úroky z úvěru na bydlení.
Snižuje se ale nejvyšší možná částka odpočtu z dosavadních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Toto snížení připadá v platnost až na úvěry poskytnuté od příštího roku, do konce letošního roku zůstává dosavadní limit odpočtu úroků tj. 300 tis. Kč.

Jak je to nyní s časovou lhůtou a osvobozením daně z příjmů FO?
Dále se prodlužuje časová lhůta potřebná pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let, jedná se o tzv. "časový test", kdy v případě, že prodávanou nemovitost vlastníte min. 5 let, jste osvobozeni od daně z příjmů z tohoto prodeje (pokud máte v takovéto nemovitosti zřízené trvalé bydliště, je lhůta stále dvouletá, jak tomu bylo doposud). Toto prodloužení přichází v platnost rovněž od 1. ledna 2021.

Lenka Režňáková, Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938, Email: 
lenka.reznakova@gmail.com