Projektová dokumentace k nemovitostem

23.04.2024

Jste vlastníkem nemovitosti?

Každý vlastník nemovitosti (u bytových domů SVJ) by měl uchovávat stavební dokumentaci po dobu existence stavby, která odpovídá jejímu aktuálnímu stavu. Za neexistenci mohou stavební úřady ukládat sankce.

Při prodeji nemovitosti může dojít k situaci, že kupující po prodávajícím bude vyžadovat aktuální projektovou dokumentaci nebo její pořízení, protože okamžikem, kdy se stane kupující novým vlastníkem nemovitosti, tak povinnost existence projektové dokumentace, která odpovídá aktuálnímu stavu nemovitosti, přechází na něj a v případě absence projektové dokumentace odpovídající aktuálnímu stavu, hrozí novému vlastníkovi sankce.

U majitelů nemovitostí v bytových domech má povinnost uchovávat dokumentaci společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Předání projektové dokumentace novému majiteli je vhodné ošetřit v rezervační a následně kupní smlouvě. Výhodou pro prodávajícího je, že kupující se má možnost takto seznámit na základě dokumentace s tím, co kupuje a prodávajícímu se tímto sníží riziko případných reklamací.

Často se stává, že projektová dokumentace k dispozici není (převážně u starších nemovitostí), v tomto případě lze vyhotovit zpětně tzv. pasport stavby. Jedná se o dokumentaci, která odpovídá aktuálnímu stávajícímu stavu stavby.

Jestliže jste vlastníkem nemovitosti a projektovou dokumentaci nemáte, můžete zkusit ověřit existenci projektové dokumentace nejdříve na stavebním úřadě, je možné, že projektová dokumentace k nemovitosti se dochovala, jen vám nebyla předána ze strany původního majitele.

Při rozsáhlejší rekonstrukci, jakékoliv stavební úpravě - například u starších rodinných domů nebo vestavbě podkroví často úpravy probíhají bez ohlášení na stavebním úřadě a není ani dostupná aktuální projektová dokumentace, což je bohužel problém. Aktualizace projektové dokumentace je např. zapotřebí také při instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu.

Setkala jsem se také s tím, že se na mě obrátil klient, kterému jsem následně pomáhala s prodejem novostavby. Projektová dokumentace byla k dispozici, ale majitel nemovitosti nerealizoval výstavbu dle projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení), změny neprojednal se stavebním úřadem a projektovou dokumentaci neaktualizoval (změnil např. způsob vytápění a zásadním způsobem také dispozici atd…), takže projektová dokumentace neodpovídala reálnému stavu.

Před samotnou koupí nemovitosti je vždy lepší si zaplatit odborníka (autorizovaného stavebního inženýra nebo technika), který zhodnotí celkový stav nemovitosti. Skryté technické vady nemá bohužel laik šanci odhalit.

Pokud plánujete rozsáhlejší úpravy, rekonstrukce nemovitosti či vestavbu podkroví vždy vše raději dopředu konzultujte na stavebním úřadu, vyhnete se tak nepříjemnostem.

Chystáte se prodat nemovitost? Rádi vám s prodejem pomůžeme. 


Více o nás a jak pracujeme

Reality Lenka Režňáková a otec

Tel.: 607 242 938

www.lenkareznakova.cz