Předávací protokol u předání nemovitosti a jeho význam

18.01.2023

Jak bude probíhat předání nemovitosti a co bude zapotřebí zařídit z mé strany? To je otázka, se kterou se setkávám velmi často. Všechny potřebné informace se dozvíte v tomto článku.
Vždy je mým cílem nezatěžovat mé klienty s administrativou, a tak všechny potřebné dokumenty na předání nemovitosti vždy připravím. Klienti mi pouze zodpoví dotazy týkající se výše záloh, způsobu hrazení a další doplňující informace.
A nyní bych se ráda vrátila k úvodní otázce…


Jak bude probíhat předání nemovitosti?
Podepíšeme předávací protokol, uvedu aktuální stavy měřidel médií do předávacího protokolu, podepíšeme formuláře určené na přepis energií (plynu, elektřiny atd…). Vyfotím stavy energií. Já všechny potřebné dokumenty zašlu konkrétním dodavatelům energií, které si moji klienti předem zvolili.


Co je předávací protokol?
Předávací protokol je písemný doklad sepsaný mezi prodávajícím (pronajímatelem) a kupujícím (nájemcem) sloužící k zaznamenání aktuálního stavu předávané nemovitosti při jejím prodeji či
pronajímání.


K čemu předávací protokol potřebuji?
Předávací protokol chrání obě smluvní strany před případnými spory po předání nemovitosti. Jedná se například o vady, které mohly vzniknout mezi poslední prohlídkou nemovitosti a jejím předaním.
V případě nájmu budete muset předat byt či dům zpět majiteli ve stejném stavu, jako když jste ho přebírali, jinak také můžete riskovat, že přijdete o část složené kauce, v horším případě i o celou kauci. Do protokolu je také vhodné sepsat cenné movité věci, se kterými nemovitost pronajímáte, pokud již tak není uvedeno v nájemní smlouvě. Protokol lze rovněž uplatnit při přepisu energií, jelikož jsou zde uvedeny stavy měřičů ke dni předání, které odsouhlasily obě strany svými podpisy.


Co by měl předávací protokol obsahovat?
Kromě zmíněných smluvních stran a kontaktů na ně jde zejména o specifikaci dané nemovitosti, tj. celou adresu předávané nemovitosti, u bytových jednotek i číslo bytu (u pozemků např. specifikace parcelního čísla pozemku). Protokol by určitě měl obsahovat stavy měřidel, tzn. teplá, studená voda, elektřina, plyn, rovněž tak i stav měřičů tepla v jednotlivých místnostech. Dále zde můžete vypsat movité věci, které v nemovitosti zůstávají a jejich skutečný stav, včetně jejích vad a nedostatků. Do protokolu lze uvést i počet předávaných klíčů k nemovitosti.


Lenka Režňáková, Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938, 
Email: lenka.reznakova@gmail.com