Nájemce se nechce odstěhovat, nájem ale skončil… Jak postupovat?

08.08.2023

Koupě nemovitosti za účelem následného pronájmu může být zajímavou investicí. Občas se ale bohužel stane, že pronajímatel narazí na neseriózního nájemníka.

I přesto, že je podepsaná nájemní smlouva se sjednanou dobou nájmu, dojde někdy k situaci, kdy nájemce nechce po skončení nájmu nemovitost opustit.

Smluvní strany mohou i bez ohledu na uzavřenou nájemní smlouvu uzavřít také dohodu, ve které se mohou na ukončení nájmu dohodnout libovolně.

- Nedojde-li k dohodě, je možné ukončit nájemní smlouvu výpovědí. Pronajímatel může k tomuto způsobu přistoupit (v zákonem stanovených případech) například v situaci, kdy nájemce nedodrží nájemní smlouvu.

Pronajímatel může také nájemci dát výpověď z nájmu, pokud dluží na nájemném a energiích déle než 3 měsíce.

- Výpověď musí mít písemnou formu a musí obsahovat důvody pro vypovězení nájmu, poučení o právu podat proti výpovědi námitky a možnost přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.

- Nájemce má povinnost pronajímateli odevzdat byt nejpozději v den, kdy nájem skončil.

- Jestliže se nájemce odmítne vystěhovat, pronajímatel může podat žalobu na vyklizení.

Jaký je postup?

- Pronajímatel nesmí vyměnit zámky u dveří nebo nemovitost vyklidit bez přítomnosti nájemce. Jednalo by se o trestný čin porušení domovní svobody.

- Pronajímatel vyzve nájemce k vyklizení bytu, stanoví náhradní termín, a to co nejdříve. Jestliže tak pronajímatel neučiní a nájemce bude užívat nemovitost alespoň 3 měsíce po dni, kdy měl nájem nemovitosti skončit, nájem se sjednává na stejnou dobu, na jakou byl původně uzavřen. Nejvýše na dva roky.

- Následně je nutné podat žalobu na vyklizení nemovitosti - řeší soud.

- Pokud soud rozhodne ve prospěch pronajímatele a rozsudek nabyde právní moci, tak soud pověří exekutora.

Následuje výzva k vyklizení se stanovenou lhůtou. Pokud ani tak nedojde k předání nemovitosti ze strany nájemce, dojde k vyklizení nemovitosti za přítomnosti exekutora (samotné vyklizení zajistí pronajímatel).

Vyklizené věci si nájemce může vyzvednout.

Náklady na vyklizení a uskladnění hradí pronajímatel, má však možnost požadovat náhradu po nájemci.

Vždy je zapotřebí se řídit dle příslušného ustanovení občanského zákoníku.

V realitách působím od roku 2014 a za tu dobu jsem řešila hodně prodejů i pronájmů nemovitostí a vždy je vše o lidech… I když se občas najdou neseriózní nájemníci, tak stále existují i ti slušní, kteří například v dané nemovitosti žijí v nájmu bez problému i řadu let.

Uvažujete o prodeji či pronájmu nemovitosti? Neváhejte nás kontaktovat.

Rádi vám se vším pomůžeme.

Reality Lenka Režňáková a otec
Tel.: 607 242 938
Email: lenka.reznakova@gmail.com