Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem. Jaká máte práva?

11.06.2020

Nájem

 • nájemní vztah vzniká podpisem nájemní smlouvy mezi vlastníkem bytu či jiné nemovitosti a jejím budoucím nájemcem
 • vlastník bytu či jiné pronajímané nemovitosti vám nemůže vypovědět nájemní smlouvu bezdůvodně
 • výpovědní lhůta je ze zákona 3 měsíce
 • k okamžité výpovědi může dojít pouze v případě, kdy nájemce bytu či jiné nemovitosti závažným způsobem porušil sjednanou nájemní smlouvu
 • v případě družstevního bydlení je vlastníkem bytové jednotky družstvo
 • pokud bydlíte v nájmu, máte také právo zřídit si zde trvalé bydliště, chovat v bytě zvířata nebo kouřit
 • nájemní bydlení je chráněno dle občanského zákoníku § 2235 o nájmu bytu
 • další související pravidla jsou upravena v zákoně o službách č. 67/2013 Sb. nebo souvisejících vyhláškách

Podnájem

 • podnájemní vztah vzniká podpisem podnájemní smlouvy mezi nájemcem a budoucím podnájemcem
 • podnájemní smlouva znamená, že vám nájemce bytu, případně jiné nemovitosti, kterou má sám v nájmu od jejího vlastníka za úplatu pronajme, jakožto třetí straně
 • v případě družstevního bytu musí uzavření smlouvy o podnájmu nejdříve odsouhlasit družstvo, to má ze zákona 30 dní na vyjádření a tento souhlas by měl být přiložen k podnájemní smlouvě
 • ve většině případů podnájmů bude zapotřebí písemného souhlasu s podnájmem od vlastníka nemovitosti, není nutný pouze v případě, kdy nájemce tento byt rovněž obývá (platné jak u družstva tak i společenství vlastníků)
 • podnájemní bydlení se striktně neřídí dle občanského zákoníku § 2235 o nájmu bytu a rozhodné je spíše to, na čem jste se jako podnájemce bytu společně dohodli s nájemcem v podnájemní smlouvě
 • nájemce bytu může požadovat další podmínky jako např. nemožnost zřídit si na adrese trvalý pobyt, chovat v bytě zvířata nebo v něm kouřit apod. a v případě porušení těchto podmínek smlouvu vypovědět či uložit smluvní pokutu, pokud tak ve smlouvě bylo uvedeno
 • podnájem lze využít, pokud hledáte například jen jeden pokoj nebo lůžko
 • podnájemní smlouva nemůže být sjednána na delší dobu, než do kdy trvá nájemní smlouva sjednaná mezi vlastníkem a nájemcem bytu
 • délka výpovědní lhůty může být ve smlouvě určena dle potřeb nájemce, ten má možnost dát výpověď i bez udání důvodu

V případě, že uzavřete nájemní smlouvu přímo s vlastníkem nemovitosti, jste v nájmu, např. (SVJ), bytová družstva. Zde je nájemník chráněn občanským zákoníkem. Některá další související pravidla jsou dále upravena v zákoně o službách č. 67/2013 Sb. nebo souvisejících vyhláškách.

Podnájemní vztah vzniká, pokud neuzavřete smlouvu s vlastníkem nemovitosti, ale s jejím nájemcem. Například se jedná o bytová družstva, kde nájemci nemají byty v osobním vlastnictví, ale vlastní jen družstevní podíl.

Lenka Režňáková, Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938, Email: 
lenka.reznakova@gmail.com