Jaký je postup při změně místa trvalého bydliště?

20.11.2020

Před nedávnem se na mě obrátila moje klientka, které jsem prodala nemovitost s dotazem, jak má postupovat ohledně změny místa trvalého pobytu, a tak jsem se rozhodla napsat článek na toto téma. 😊

Co budu potřebovat ke změně trvalého pobytu?
Platný občanský průkaz, vyplněný přihlašovací lístek k trvalému pobytu a prokázat Váš vztah k dané nemovitosti, tj. v případě nájmu nájemní smlouvu nebo v případě, že jste vlastníkem, výpis z katastru nemovitostí.

Jak mám postupovat v případě, kdy nemám své nové bydliště čím doložit?
Je zapotřebí předložit úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu nebo osobní návštěva oprávněné osoby na úřadě.

Kolik mě to bude stát?
Hradí se poplatek ve výši 50 korun (s výjimkou dětí do 15 let).

Jsem v nájmu, potřebuji ke změně trvalého bydliště i souhlas vlastníka nemovitosti?
Nepotřebujete. Dle zákona o evidenci obyvatel (Zákon č. 133/2000 Sb. §6 odstavec 6) vám stačí pouze vyplnit "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" (vzor naleznete zde https://www.mvcr.cz/soubor/obr11-pdf.aspx) a doložit váš vztah k nemovitosti, tj. nájemní smlouvu.

A jak je to se souhlasem pokud jsem v podnájmu?
V případě podnájemního vztahu budete potřebovat souhlas pronajímatele nebo vlastníka nemovitosti s ohlášením změny místa trvalého bydliště, který musí být podepsán oprávněnou osobou a úředně ověřen.

Kupuji novostavbu, kdy si mám změnit trvalé bydliště?
Pokud proběhla kolaudace a dům má přidělené své popisné číslo a jste již zapsaný jako vlastník v katastru nemovitostí. Tuto skutečnost je třeba doložit výpisem z katastru nebo kupní smlouvou s razítkem katastru nemovitostí.

Může mi pronajímatel trvalý pobyt zrušit?
Ano, ale pouze v případě, kdy pronajímatel prokáže některý z důvodů, který ukládá zákon.
Například pokud nemovitost už neexistuje a byla odstraněna nebo pokud nesplňuje podmínky k užívání za účelem bydlení. Rovněž v případě, kdy nemovitost již neužíváte, neplatíte nájem, ale sami jste si z této adresy trvalý pobyt neodhlásili nebo pokud jste při žádosti doložili nesprávné či nepravdivé údaje.

Mám povinnost nahlásit změnu trvalého pobytu?
Ano, změnu je nutné sdělit: pojišťovnám, bance a dalším finančním institucím, zaměstnavateli či škole, dodavatelům energií, poště, ošetřujícím lékařům, telefonnímu operátorovi, atd...

Lenka Režňáková, Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938, Email: 
lenka.reznakova@gmail.com