Daň z příjmu – změny v roce 2021

21.01.2021

Jaké změny přinese nově schválený daňový balíček?
Dne 19. 11. 2020 byl poslaneckou sněmovnou nově schválený tzv. daňový balíček. Mezi největší změny určitě patří zrušení superhrubé mzdy a solidární daně.
Od 1. 1. 2021 se navýší zaměstnancům čistý příjem, jelikož 15% sazba daně z příjmů bude nově počítána z hrubé mzdy.

Zrušení 7 % solidární daně nově nahradila 23 % sazba daně. Uplatnění této změny zvýší daň např. pronajímatelům nemovitostí, kteří mají součet všech příjmů (resp. součty základů daně), a to včetně těch z pronájmů nemovitostí vyšší než 4 násobek průměrné mzdy (aktuálně cca 141 tis./měs.). Příjmy získané nad tento limit budou nově podléhat 23 % zdanění.

Příjmy z nájmu byly doposud zdaněny 15% sazbou a nevztahovala se tedy na ně nově zrušená 7% solidární daň. Nyní budou tyto příjmy převyšující stanovený limit daněny jako ostatní a dosavadní výhoda se zruší.

Jak je to v případě, kdy příjmy nepřevyšují nově stanovený limit?
V případě, že jste si pořídili za účelem pronájmu jeden nebo dva byty a celkový součet všech vašich příjmů nepřevyšuje stanovený limit (nyní cca 141 tis./měs.), tak se vás zvýšení daně z 15 % na 23 % netýká.

Mohu si i nadále snížit příjmy z pronájmu?
Ano, příjmy z pronájmu bude i nadále možné snížit o daňově uznatelné výdaje či paušál.

Jak je to s daní z příjmu při prodeji nemovitosti? Osvobozeni od placení daně z příjmu při prodeji nemovitosti jste v případě, že prodávanou nemovitost vlastníte min. 10 let (pokud máte v takovéto nemovitosti zřízené trvalé bydliště, je lhůta stále dvouletá, jak tomu bylo doposud). Toto prodloužení přichází v platnost rovněž od 1. ledna 2021.

Rovněž nemusíte platit daň z příjmu, pokud (dle § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z příjmu) do jednoho roku od získání peněz z prodeje nemovitosti tuto částku použijete k pořízení nového bydlení. Daň z příjmu zaplatíte z rozdílu příjmu z prodeje nemovitosti oproti pořizovací ceně nové nemovitosti. Přijetí peněz ale musíte oznámit vašemu finančnímu úřadu.

Při prodeji zděděné nemovitosti se zkracuje 10 letý časový test o dobu, kterou zůstavitel nemovitost prokazatelně vlastnil.

V případě prodeje nemovitosti zděděné od osoby příbuzné v linii přímé (tj. rodiče, prarodiče, vnuk) či manželem nebo v případě vypořádání spoluvlastnictví dané nemovitosti se rovněž časový test zkracuje o dobu, která běží od vyřazení pozemku z obchodního majetku nebo kdy byl pozemek předmětem výměny v rámci pozemkových úprav.

Lenka Režňáková, Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938, Email: 
lenka.reznakova@gmail.com