Aukce nemovitosti – jak dosáhnout nejvyšší ceny při prodeji

17.05.2021

Mým cílem je realizace prodeje za maximální možnou tržní cenu, spokojený klient a doporučení 🙂
Vždy se před prodejem zajímám o potřeby klienta a jeho preference a podle potřeb zvolím vhodnou strategii.

Jak postupovat v případě, kdy se sejde více zájemců?
Je zde více možností:
– Prodat první nabídce
– Podle způsobu financování (hotovost, hypoteční úvěr)
– Prodávající si vybere kupujícího dle sympatií
Nebo také umožnit prohlídku všem klientům a prodat nejvyšší nabídce a docílit tak spokojenosti prodávajícího i kupujícího

Co je to aukce nemovitosti a kdy ji využít?
Jedná se o jeden z možných způsobů prodeje nemovitosti, využívaného za účelem dosažení co nejvyšší možné prodejní ceny. Aukce nemovitosti využívá situace, kdy poptávka převyšuje nabídku na trhu a prodávající tak může dosáhnout až o desítky procent vyšší prodejní ceny než v případě klasického prodeje. Aukce se vyplatí například u nemovitostí, kde není jasná jejich maximální prodejní hodnota. Může se jednat o nemovitosti, které jsou něčím zvláštní či specifické od ostatních nabídek na trhu, ať už svojí podobou, typem či lokalitou. U drahých nebo luxusních nemovitostí je tento typ prodeje nevhodný, jelikož najít kupce může trvat delší dobu.

Jaké jsou výhody aukce nemovitosti?
Výhoda aukce je kromě dosažení vyšší prodejní ceny i rychlost samotného prodeje nemovitosti a možnosti blíže specifikovat za jakých podmínek bude nemovitost prodána.

Pokud se totiž rozhodnete pro prodej cestou co nejvyšší ceny a následného snižování (např. z důvodu nedostatečného zájmu), může takto prodávaná nemovitost časem začít působit nedůvěryhodně a prodej komplikovat. Rovněž se tímto prodlužuje i doba jejího prodeje, což může způsobit, že se nakonec rozhodnete i pro méně výhodnou nabídku.

Pokud není vaší jedinou prioritou prodat za co nejvyšší cenu, ale raději volíte pro vás co nejvýhodnější nabídku, lze aukci přizpůsobit vaším potřebám, např. určit si termín úhrady kupní ceny, způsob úhrady (hotovost, hypotéka) nebo jiné specifikace.

Jaký je průběh aukce?
Určení vyvolávací ceny – vyvolávací cena by měla přilákat co nejvíce zájemců, z tohoto důvodu se doporučuje začít např. na 75 % Vámi požadované ceny. Čím větší počet účastníků se vám podaří pro aukci zajistit, tím větší je šance, že se konečná cena může vyšplhat nad Vámi požadovanou cenu.
Marketing – u tohoto typu prodeje je klíčová perfektně připravená prodejní strategie, od prezentace ve formě videoprohlídek, profesionálních fotografií, inzerce na realitních serverech, vytvoření vlastních webových stránek nemovitosti, placené reklamy na sociálních sítích, až po oslovování potencionálních zájemců z databáze. Následně se se zájemci zorganizují prohlídky nemovitosti (i bez nutnosti Vaší účasti).
Výběr vítěze aukce – nyní se musíte rozhodnout, která z nabídek je pro vaše potřeby nejvýhodnější.
Je zcela na Vás, jakému zájemci dáte přednost, není podmínkou prodat co nejvyšší nabídce (pokud to nebylo výslovně uvedeno v podmínkách aukce), také máte možnost odmítnout všechny nabídky. Po výběru vítěze aukce se se zájemcem sepíše rezervační smlouva a složí rezervační poplatek.
Uskutečnění prodeje – po složení rezervační zálohy připraví advokátní kancelář kupní smlouvu se smlouvou o úschově. Vydražitel složí dohodnutou kupní cenu do úschovy. Poté je advokátní kanceláří podán návrh na vklad do katastru a začíná běžet lhůta 20 dní pro zápis. Po zápisu vlastnického práva obdrží prodávající peníze.

Na co si dát při aukci pozor?
Pro úspěšnou aukci je nejdůležitější správná příprava celé aukce, od výběru vhodného organizátora aukce (realitní kanceláře), stanovení jasně daných pravidel a jejich dodržování, správně cíleného marketingu, až po náležité načasování konkrétních kroků.

Špatně zorganizovaná aukce může mít za následky nízkou účast v aukci, která bude držet cenu dole, případně prodávající nedostane nabídku žádnou.

Rozdíl mezi aukcí a dražbou
Aukce nemovitosti není dražbou ve smyslu zákona o veřejných dražbách. č. 26/2000 Sb., žádné legislativě tedy nepodléhá a může ji provádět v podstatě kdokoli. Aukce se řídí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Hlavní rozdíly mezi aukcí a dražbou:
Aukce:
– možnost určit si vlastní podmínky
– vhodnější pro financování hypotékou
– nemusí být ukončena prodejem (veškeré nabídky mohou být odmítnuty)
– úhrada rezervačního poplatku až po vyhodnocení aukce
– převod vlastnictví po sepsání kupní smlouvy (nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě)
– řídí se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Dražba:
– rozhoduje vždy nejvyšší nabídka
– musí být ukončena prodejem
– ve většině případů výběr dražební jistoty
– složitější financování hypotékou
– převod vlastnictví okamžikem příklepu licitátora (cena musí být uhrazena během pár dní)
– striktně se řídí zákonem o veřejných dražbách. č. 26/2000 Sb.

Máte nějaký dotaz či potřebujete poradit?

Lenka Režňáková, Realitní makléřka
Tel.: 607 242 938, Email: 
lenka.reznakova@gmail.com